SolEl är återförsäljare för Sunwind Energi AB. Det är ett företag som specialiserat sig på att marknadsföra alternativa energilösningar och komfortprodukter på en rad olika marknader såsom stugor, husvagnar etc.


Sunwinds och därigenom SolEls produkter hittar du här.